Trianon 91. - Versailles-i program - 2011. június 4. - magyar, angol és francia nyelven

Trianon 91. - Versailles-i program - 2011. június 4. - magyar, angol és francia nyelven
2011. május 9.

Megérkezett a francia hatóságok írásos engedélye. Ezzel elhárult minden akadály a 2011. június 4-én, Trianon 91. évfordulóján Versailles-ban, a Magyarok Világszövetsége szervezésében megrendezésre kerülő összmagyar megmozdulás elől. Sajtószolgálatunk alább közzéteszi a Trianon-91. összmagyar megmozdulás előzetes programját magyar, angol és francia nyelven.

Utazásra feliratkozni még a következő címeken lehet: http://mvsz.hu/trianon_91/trianon_91_utazas.htmlTrianon 91.
Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!
Összmagyar megmozdulás
Versailles, 2011. június 4.

Program
„Emlékezz, Európa…!”
Nagygyűlés a Nagy Trianon palota előtt


8.00 – Gyülekezés a Versailles-i Palota előtti parkolóban

8.45 – Gyülekezés a Nagy-Trianon palota előtt

9.00 – Magyar népzene szól - gyülekező

9.45 – Erdő Zoltán tárogatóművész hívogat

10.00 – Himnusz és Székely Himnusz

10.05 – Köszöntő
10.20 – A sárospataki 8kor Színház együttes fellépése

11.00 – Dr. Léh Tibor köszönti az egybegyűlteket

Az MVSZ Kárpát-medencén Kívüli Régió alelnöke, a Franciaországi Országos Tanács elnöke

11.15 – A megmozdulásra érkező csoportok képviselőinek felszólalásai

11.45 – Henry Bogdan: Trianon francia szemmel

Francia történész

12.00 – Patrubány Miklós: Vesszen Trianon!

A Magyarok Világszövetségének elnöke

12.25 – Magyar Hiszekegy

12.30 – Szózat

A programban fellép Erdő Zoltán (Budapest) tárogatóművész és Hadady László (Párizs) oboaművész.Rekviem Magyarországért
A versailles-i székesegyház (katedrális) előtti téren


15.45 – Gyülekezés. Hadady László oboaművész hívogatója

16.00 – Himnusz és Székely Himnusz

16.05 – Bottyán Zoltán: Dsida Jenő – Psalmus Hungaricus

16.30 – Harangszó

16.35 – Ima - Pál István bázeli római katolikus pap és Pápai Szabó György velencei református lelkész
16.50 – Katolikus és protestáns egyházi énekek

17.15 – A Református Énekeskönyv 90. zsoltára és a Boldogasszony Anyánk című katolikus egyházi énekA szervezők kérik a részvevőket, hogy hozzanak magukkal gyertyát, a lakhelyük nevével feliratozott táblákat, és a nemzeti lobogókra kössenek fekete szalagot


Tüntetők Versailles-ban, a Nagy-Trianon Palota előtt Trianon 90. évfordulóján

Trianon 91. Versailles Program
Justice for Hungary! Justice for Europe!
Demonstration by the Hungarians of the World
Versailles, June 4, 2011


Program
„Remind Europe…!”
Assembly in front of the Grand Trianon Palace


8:00 AM -- Assembly in the parking lot in front of the Palace of Versailles

8:45 AM -- Assembly in front of the Grand Trianon Palace
9:00 AM -- Hungarian Folk Music while ongoing assembly

10:00 AM -- Hungarian National Anthem and Székely National Anthem

10:05 AM – Welcome

10:20 AM -- Performance by the 8kor Színház ensemble from Sárospatak

11:00 AM -- Welcome by Dr. LÉH Tibor

Vice-president of the Trans-Carpathian Region of the World Federation of Hungarians and President of the French National Council

11:15 AM – Speeches of the representatives of groups participating on the demonstration

11:45 AM -- Henry Bogdan: Trianon from the French Point of View

French historian

12:00 AM -- PATRUBÁNY Miklós: Invalidate the Trianon Dictate!

President of the World Federation of Hungarians

12:25 AM – Hungarian Credo

12:30 AM -- Szózat (Appeal) Second Hungarian National Anthem

Accompanied by Zoltán Erdő (Budapest) on the Tárogató and László Hadady (Paris) on the OboeRequiem for Hungary
In the square in front of the Cathedral of Versailles


3:45 PM – Assembly. Music played on the Oboe by László Hadady

4:00 PM – Hungarian National Anthem and Székely National Anthem

4:05 PM – Zoltán Bottyán: DSIDA Jenő – Psalmus Hungaricus
4:30 PM – Peal of bells

4:35 PM – Prayer – István Pál roman catholic priest from Basel and György Pápai Szabó reformed pastor from Velence

4:50 PM – Roman catholic and reformed chants

5:15 PM – Psalm 90. of the Reformed Hymn-Book and Boldogasszony Anyánk roman catholic chantThe organizers request that the participants bring with them candles, placards announcing the name of their place of residence and national flags with black ribbons tied to them.


Demonstrators in front of the Grand Trianon Palace on the 90th Anniversary of the Dictate of Trianon

Trianon 91. – Programme Versailles
Justice pour la Hongrie! Justice pour l’Europe
Commémoration des Hongrois au monde entier
Versailles, le 4. juin 2011


Programme
„Rapellez Europe…!”
Assemblé devant le Grand Palais de Trianon


8.00 Rassemblement dans le parking devant le Palais de Versailles

8.45 Rassemblement devant le Grand Palais de Trianon

9.00 Musique folklorique Hongroise pendant le rassemblement

10.00 Hymne national et Hymne des Sicules

10.05 Bienvenue

10.20 Production artistique de l’ensemble 8kor Színház de Sárospatak

11.00 Maître Tibor-Louis LEH: Allocution de bienvenue

Vice-président de la Région extérieure au Bassin des Karpates, Président du Conseil de France de la Fédération mondiale des Hongrois

11.15 Allocutions des représentants des groupes participants à la démonstration

11.45 Henry BOGDAN: Trianon vu de France

Historien français

12.00 Miklós PATRUBÁNY: Non à Trianon!

Président de la Fédération mondiale des Hongrois

12.25 Credo Hongrois

11.30 Szózat - „Appel” - second hymne des Hongrois

Dissolution de la commémoration

Participation mucicale au cours du programme: Zoltán ERDŐ (Budapest) clarinette hongroise à pavillon évasé, László HADADY (Paris) hautboïste, soliste international, Professeur au Conservatoire de ParisRequiem pour la Hongrie
Sur le parvis de la cathédrale Saint Louis de Versailles


15.45 Rassemblement. Airs de hautbois par László Hadady

16.00 Hymne national et Hymne des Sicules

16.05 Zoltán Bottyán: DSIDA Jenő – Psalmus Hungarius

16.30 Carillon

16.35 Prière – par István Pál prètre de Bâle et György Pápai Szabó pasteur de Velence

16.50 Hymnes catholiques et calvinistes

17.15 Psalm 90. hymne calviniste et Boldogasszony Anyánk hymne catolique

17.20 Départ du parvisLes organisateurs demandent aux participants de bien vouloir arriver avec des bougies, des panneaux indiquant le nom de leur domicile ; on propose également d’ajouter un ruban noir au drapeau national.


Manifestants devant le Grand Palais Trianon au 90-me anniversaire du Dictat de TrianonMVSZ Sajtószolgálat - 7198/110510

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.