Trianon 91. - Pontosított Versailles-i program

Trianon 91. - Pontosított Versailles-i program
2011. május 16.

Sajtószolgálatunk alább közzéteszi a Trianon-91. összmagyar megmozdulás pontosított programját magyar, angol és francia nyelven. Az eseményt élőben közvetíti a Magyarok Világszövetségének honlapja – www.mvsz.hu – 2011. június 4-én, szombaton, 8.15 órai kezdettel.

Miként a tavaly, a Duna Televízió idén is megtagadta a Versailles-i összmagyar megmozdulás élő közvetítését.

A Magyarországról induló buszokon minden hely megtelt.

Minden érdeklődő magyar embert és fórumot e programváltozatnak a terjesztésére kérünk.Trianon 91.
Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!
Összmagyar megmozdulás
Versailles, 2011. június 4.


Program
„Emlékezz, Európa…!”
Nagygyűlés a Nagy-Trianon palota előtt


7.45 – Gyülekezés a Versailles-i Palota előtti parkolóban

8.15 – Gyülekezés a Nagy-Trianon palota előtt, miközben magyar népzene szól

8.30 – Himnusz és Székely Himnusz

8.35 – Üdvözlet
8.45 – A sárospataki 8kor Színház együttes fellépése
9.40 – Dr. Léh Tibor köszönti az egybegyűlteket

Az MVSZ Kárpát-medencén Kívüli Régió alelnöke, a Franciaországi Országos Tanács elnöke

9.50 – A megmozdulásra érkező csoportok képviselőinek felszólalásai

10.10 – Henry Bogdan: Trianon francia szemmel

Francia történész

10.25 – Patrubány Miklós: Vesszen Trianon!

A Magyarok Világszövetségének elnöke

10.50 – Magyar Hiszekegy

10.55 – Szózat

11.00 – A nagygyűlés végeA programban fellép Hadady László (Párizs) oboaművész.Rekviem Magyarországért
A versailles-i székesegyház (katedrális) előtti téren


15.45 – Gyülekezés. Hadady László oboaművész hívogatója

16.00 – Himnusz és Székely Himnusz

16.05 – Bottyán Zoltán: Dsida Jenő – Psalmus Hungaricus

16.30 – Harangszó

16.35 – Ima - Pál István bázeli római katolikus pap és Pápai Szabó György velencei református lelkész
16.50 – Katolikus és protestáns egyházi énekek

17.15 – A Református Énekeskönyv 90. zsoltára és a Boldogasszony Anyánk című katolikus egyházi énekA szervezők kérik a részvevőket, hogy hozzanak magukkal gyertyát, a lakhelyük nevével feliratozott táblákat, és a nemzeti lobogókra kössenek fekete szalagot.„Hogyan történhetett?! – Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján dupla CD

Ha ma megrendeli, június 4-én, Trianon 90. évfordulóján, hallgathatja, lejátszhatja rendezvényén, tovább adhatja annak, akinek fáj Trianon!

Megrendelés, kedvezmények:

A Magyarok Világszövetsége szeretné, ha a „Hogyan történhetett?! – Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján című lemez eljutna minden magyarhoz, akinek fáj Trianon! Ezért, azoknak, akik vállalják, hogy a trianoni évforduló előkészületei és rendezvényei keretében árulják a CD-t, jelentős kedvezményt ajánl fel: 10 db fölött az ár 2500 Ft + postaköltség, 25 db fölött az ár 2000 Ft + postaköltség. A bolti ár: 3000 Ft. Bankszámla: 10300002-20102159-70383285

Megrendeléseket az elnok@mvsz.hu címen fogadnak. A megrendelt tételeket a befizetés megérkezésének másnapján postázzák.


Külföldre:

1 db dupla CD Európába 18 EUR

2 db dupla CD Európába 30 EUR

25 db dupla CD Európába 300 EUR (12 eur/db)

25 db dupla CD USA-ba 400 USD (16 usd/db)

25 db dupla CD Kanadába 450 CAD (18 cad/db)

25 db dupla CD Ausztráliába 500 AUD (20 aud/db)

Kérjük, az összeget szíveskedjen átutalni a

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlájára:

IBAN HU 26 10300002-20102159-70383285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód:MKKBHUHB

Kérjük, ne feledje a pontos postai címét az átutalás megjegyzésében feltüntetni, azért, hogy a CD-ket haladéktalanul postázhassuk.

MVSZ SajtószolgálatTrianon 91. Versailles Program
Justice for Hungary! Justice for Europe!
Demonstration by the Hungarians of the World
Versailles, June 4, 2011

Program
„Remind Europe…!”
Assembly in front of the Grand Trianon Palace


7:45 AM -- Assembly in the parking lot in front of the Palace of Versailles

8:15 AM -- Assembly in front of the Grand Trianon Palace, Hungarian Folk Music while ongoing assembly
8:30 AM -- Hungarian National Anthem and Székely National Anthem

8:35 AM -- Welcoming words

8:45 AM – Performance by the 8kor Színház ensemble from Sárospatak

9:40 AM -- Welcome by Dr. LÉH Tibor

Vice-president of the Trans-Carpathian Region of the World Federation of Hungarians and President of the French National Council

9:50 AM – Speeches of the representatives of groups participating on the demonstration

10:10 AM -- Henry Bogdan: Trianon from the French Point of View

French historian

10:25 AM -- PATRUBÁNY Miklós: Invalidate the Trianon Dictate!

President of the World Federation of Hungarians

10:50 AM – Hungarian Credo

10:55 AM – Szózat (Appeal) Second Hungarian National Anthem

11:00 AM -- End of the DemonstrationAccompanied by László Hadady (Paris) on the OboeRequiem for Hungary
In the square in front of the Cathedral of Versailles


3:45 PM – Assembly. Music played on the Oboe by László Hadady

4:00 PM – Hungarian National Anthem and Székely National Anthem

4:05 PM – Zoltán Bottyán: DSIDA Jenő – Psalmus Hungaricus
4:30 PM – Peal of bells

4:35 PM – Prayer – István Pál roman catholic priest from Basel and György Pápai Szabó reformed pastor from Velence

4:50 PM – Roman catholic and reformed chants

5:15 PM – Psalm 90. of the Reformed Hymn-Book and Boldogasszony Anyánk roman catholic chantThe organizers request that the participants bring with them candles, placards announcing the name of their place of residence and national flags with black ribbons tied to them.


Demonstrators in front of the Grand Trianon Palace on the 90th Anniversary of the Dictate of Trianon

Trianon 91. – Programme Versailles
Justice pour la Hongrie! Justice pour l’Europe
Commémoration des Hongrois du monde entier
Versailles, le 4. juin 2011

Programme
„Souvenez Europe…!”
Assemblée devant le Grand Palais de Trianon


7.45 Rassemblement dans le parking devant le Palais de Versailles

8.15 Rassemblement devant le Grand Palais de Trianon, pendant le rassemblement Musique folklorique Hongroise

8.30 Hymne national et Hymne des Sicules

8.35 Mots de bienvenue

8.45 Production artistique de l’ensemble 8kor Színház de Sárospatak

9.40 Maître Tibor-Louis LEH: Allocution de bienvenue

Vice-président de la Région extérieure au Bassin des Karpates, Président du Conseil de France de la Fédération mondiale des Hongrois

9.50 Allocutions des représentants des groupes participants à la démonstration

10.10 Henry BOGDAN: Trianon vu de France
Historien français

10.25 Miklós PATRUBÁNY: Non à Trianon!

Président de la Fédération mondiale des Hongrois

10.50 Credo Hongrois

10.55 Szózat - „Appel” - second hymne des Hongrois

11.00 Dissolution de la commémoration

Participation musicale au cours du programme: László HADADY (Paris) hautboïste, soliste international, Professeur au Conservatoire de ParisRequiem pour la Hongrie
Sur le parvis de la cathédrale Saint Louis de Versailles


15.45 Rassemblement. Airs de hautbois par László Hadady

16.00 Hymne national et Hymne des Sicules

16.05 Zoltán Bottyán: DSIDA Jenő – Psalmus Hungarius

16.30 Carillon

16.35 Prière – par István Pálprètre de Bâle et György Pápai Szabópasteur de Velence

16.50 Hymnes catholiques et calvinistes

17.10. Psalm 90. hymne calviniste et Boldogasszony Anyánk hymne catolique

17.15 Départ du parvis

Les organisateurs demandent aux participants de bien vouloir arriver avec des bougies, des panneaux indiquant le nom de leur domicile; on propose également d’ajouter un ruban noir au drapeau national.


Manifestants devant le Grand Palais Trianon au 90-me anniversaire du Dictat de TrianonMVSZ Sajtószolgálat - 7205/110516

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.