Üdvözlő bírálat Magyarország új alaptörvényéről

Üdvözlő bírálat Magyarország új alaptörvényéről
2011. április 19.

A Magyarok Világszövetsége egyszerre üdvözli és bírálja Magyarország tegnap elfogadott új alaptörvényét.

Üdvözöljük, mert önmagának ugyan ellentmondóan, logikai bukfencet vetve, de mégiscsak szakít az 1949-es sztálinista, Magyarországra oktrojált alkotmánnyal.

Üdvözöljük, mert legitimitás kérdésében vitathatatlanul és toronymagasan fölülmúlja az 1949-es sztálinista alkotmány toldozásával-foldozásával létrehozott 1989-es alkotmányt, amely születésének körülményeinél fogva nem volt más, mint politikai szélhámosság.

És végül üdvözöljük, mert volt akarat és bátorság kidolgozóiban, nyíltan és egyértelműen védelmükbe venni a megszülető emberi életet, és annak legfőbb társadalmi intézményét, a férfi és a nő kapcsolatából felépülő családot.

Bíráljuk, mert meg sem kísérelte helyreállítani Magyarország történelmi alkotmányának jogfolytonosságát, ami tudvalevőleg első és örökös feltétele annak, hogy az ország kilábaljon a válságból, és emelkedő pályára jusson.

Bíráljuk, mert mind szerkezetében, mind tartalmában a felületesség nyilvánvaló jegyeit viseli, ami belső feszültségek forrásává és fenntartójává válik.

Bíráljuk, mert megfeledkezik a Boldogasszonyról, Magyarország örökös patrónájáról, kitaszítja a honalapító Árpád nagyfejedelmet, elutasítja a kiegyensúlyozott politikai élethez nélkülözhetetlen Felsőházat, nem tiltja meg a magyar anyaföld és az ivóvíz elidegenítését, és semmibe véve számos, építő jellegű módosító indítványt – közöttük a Magyarok Világszövetsége által előterjesztett sarkalatos, a nyugdíjrendszer gyökeres, életigenlő átalakítására vonatkozó javaslatot –, a nemzet alaptörvénye helyett gyakorlatilag egypárti akarat érvényesítőjévé vált.

Magyarország új alaptörvényét üdvözlő bírálatunkat még hosszan folytathatnánk, és azt a későbbiekben, testületi döntések alapján folyamatosan megtesszük.

A Magyarok Világszövetsége szeretné hinni, hogy ez az alaptörvény csak egy igen rövid átmenetet jelent majd, Magyarország történelmi alkotmánya jogfolytonosságának helyreállításáig. Miként azt is, hogy az alaptörvényben megjelenő szükségállapotok sokasága és változatossága nem hordoz mögöttes politikai szándékot.



Budapest, 2001. április 19-én

Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke
MVSZ Sajtószolgálat - 7191/110419

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.