Felhívás: Jelöléseket kérnek az MVSZ tanulmányi kitüntetésre!

FELHÍVÁS!
Jelöléseket kérünk a Magyarok Világszövetségének Tanulmányi Kitüntetésére!

A Magyarok Világszövetsége 2011-ben is kiosztja tanulmányi kitüntetéseit magyar középiskolás diákoknak, bárhol éljenek a világon. A tavaly első ízben kitüntetettek névsora itt tekinthető meg: http://www.mvsz.hu/tanulmanyi_kituntetes/kituntetes.htm .

A Magyarok Világszövetségének Oktatási Bizottsága ezúton kéri a tantestületeket, tanárokat, hogy jelöljék a legtehetségesebb magyar diákjaikat a Magyarok Világszövetségének Tanulmányi Kitüntetésére. A kitüntetés célja a Magyarok Világszövetségének alapszabályában megfogalmazott értékek, – úgymint az igazságosság, mél­tá­nyosság, tisztesség, szolidaritás, szeretet, életigenlés, magyarságtudat – elismerése a magyar diákság körében. A Magyarok Világszövetségének Tanulmányi Kitüntetését a Világszövetség Oktatási Bizottsága ítéli meg. A Kitüntetéssel járó díj az arra érdemes diákok között a Magyarok Világszövetségének elismerő Oklevele mellett a Magyarságtudományi Füzetek (Kisenciklopédia) sorozat addig megjelentetett példányai, Kéri Edit – Mikor tanult meg Széchenyi magyarul? című kötete, a Magyarok Világszövetsége által megjelentetett, nagy sikerű Aradi 13, vagy a Trianon CD egyike. Kiemelkedően magas teljesítmény esetén a díj az USA-ban működő Magyarságtudományi Intézet elnöke, Botos László főszerkesztésében megjelent Magyarságtudományi tanulmányok nagy sikert aratott kötete. Az arra érdemes diákok kitüntetésének átadására az iskola tanévzáró ünnepségén történik. A kitüntetésre történő jelöléseket a mellékelt Jelölőlapon lehet megtenni, mely a Magyarok Világszövetségének honlapjáról( http://www.mvsz.hu/tanulmanyi_kituntetes/tanulmanyi_kituntetes.pdf ) is letölthető.

A jelölések beküldésének határideje: 2011. május 1.
A jelölések beküldése postai úton, vagy elektronikus levélben történhet :
Cím: Magyarok Világszövetsége
H-1052 Budapest,
Semmelweis u. 1-3.
e-mail: Magyarok Világszövetsége elnök
Az elbírálás határideje: 2011. május 20.

Várjuk a jelöléseket!
Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna
a Magyarok Világszövetsége Oktatási Bizottságának elnöke


JELÖLŐLAP A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK TANULMÁNYI KITÜNTETÉSÉRE

A jelölt neve:............................

Anyja neve:...............................

Születési helye:..........................

Születési ideje: .........................

Anyanyelvi ismeretek (a magyar irodalom és nyelv osztályzata, helyesírás, fogalmazás, irodalom, szavalóverseny eredményei, saját alkotás):

Magyarság történetéről szerzett ismeretek (magyar honismeretet igénylő versenyek, rovásírás):

A népi hagyományok ismerete (Néprajz, helytörténet, tánc, zene, ének): Reál tantárgyak ismerete ( matematika, informatika, fizika, kémia, biológia osztályzatai, illetve azok átlaga, versenyeken részvétel, illetve elért eredmény):

Oktatáson kívüli hazafias tevékenység (A magyar nemzetet szolgáló egyesületekben, csoportokban, történelmi magyar egyházak életétben végzett aktív munka, többgyerekes család tagjaként végzett hazafias cselekedetek):

Testedzés (Testnevelés osztályzata, baranta, íjászat, vagy más hagyományőrző tevékenység, versenyen elért eredmény):

Más saját tevékenységek (Képzőművészet, egyéni és csoport-foglalkozások, kiemelkedő eredmények):

A jelölő(k) egyéb indoklása:
Jelölő(k) jótállása a jelölt diák erkölcsi megfelelésért:
Jelölő(k):

MVSZ Sajtószolgálat
7181/110409

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.