Az MVSZ Elnökségének ülése

Február 26-án ülésezett a Magyarok Világszövetségének Elnöksége

„Ha nincs december 5., még ma is a státustörvényt tárgyalnák.”

Elnökségi határozattal mondott köszönetet a Magyarok Világszövetsége mindazoknak az országgyűlési képviselőknek, akik igennel szavaztak tavaly decemberben az MVSZ költségvetési támogatására. Mint ismeretes, egy alkalmi szörnykoalíció – FIDESZ-KDNP- MSZP-LMP – lesöpörte Novák Előd és Szávay István 474 millió Ft-os indítványát, amelyet a Jobbikos képviselőkön kívül mindössze négyen – Dr. Balsai István, Boldog István (FIDESZ), Ivády Gábor ex-LMP-s, független, Juhász Ferenc (MSZP) – szavaztak meg.

Az MVSZ Elnöksége ülésének ünnepélyes megnyitó részén 15 Jobbikos képviselő volt jelen, élükön a frakcióvezetővel, Vona Gábor pártelnökkel. Varga István nagy ívű előadásban hasonlította össze az 1949-ből származó, jelenleg hatályos kommunista alkotmány-örökséget a FIDESZ képviselői által javasolttal.

Idén is lesz összmagyar megmozdulás a Nagy-Trianon palota előtt. Felajánlják a magyar állam számára az MVSZ Benczúr utcai székházát. Az MVSZ várja a politikum indoklását a vele szemben folytatott kirekesztő politika alátámasztására.

A Magyarok Világszövetsége határozott fellépést kér a magyar államtól az EU Magyarországgal szemben alkalmazott kettős mércéje ellen, és követeli a benesi dekrétumok hatályon kívül helyezését.

Korábbi közleményeink itt: http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110222_unio.html
és itt http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110222_kettosmerce.html

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke üdvözölte a megjelenteket, és megköszönte, hogy az Országgyűlésbe kerülése után a Jobbik hű maradt ahhoz a választási programjába foglalt célkitűzéséhez, mely szerint helyre kell állítani az MVSZ költségvetési támogatását, és a magyar állam felelős szerephez kell juttassa az MVSZ-t a külhoni magyarokkal való kapcsolattartásban.

A megjelent országgyűlési képviselőket megajándékozták a Magyarságtudományi Füzetek legfrissebb számával: MTF-10 – Élet a Szent Korona jegyében (A magyar értékekre épülő társadalom), komoly szakmai fogódzót nyújtva ezzel az Országgyűlésben következő, alkotmányozásnak nevezett törvényhozáshoz.

Az MVSZ elnöke kérte a Jobbik segítségét egy olyan eljövendő Magyarország megteremtésében, amelyben minden közalkalmazott legalább egy magyarságtudományi vizsgával rendelkezik.

Rácz Sándor, az MVSZ tiszteletbeli elnöke, az 1956-os Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnöke így figyelmeztette a jelenlévő képviselőket: Ha szerepet vállaltok a magyar Parlamentben, kötelesek vagytok a magyar nép ügyét szolgálni, nem a nemzetközi ügynökhálózatot.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke köszönetet mondott a Magyarok Világszövetségének és kijelentette, hogy minden magyar köszönettel tartozik a Magyarok Világszövetségének, hiszen a külhoni magyarok magyar állampolgárságának megszavazása az MVSZ-nek köszönhető: Ha a Magyarok Világszövetsége nem kezdeményezi a december 5-i népszavazást, még mindig a státustörvényt tárgyalnák. A Jobbik elnöke kifejtette, hogy ami a Magyarok Világszövetségével Magyarországon történik, szinte felfoghatatlan: Van egy szervezet, amely a világ magyarságát hivatott összefogni, s ezt a magyar állam nem támogatja!?!

Magyarország helyzetéről szólva Vona Gábor kifejtette, hogy három csapdahelyzetet lát: 1. államadósság, 2. nemzetközi függés, 3. demográfia. A három együtt életveszélyes – jelentette ki.

A pártelnök kérte munkájukhoz az MVSZ erkölcsi és szakmai támogatását. Reményét fejezte ki, hogy példaértékű együttműködés lesz a két szervezet között, hiszen: Ritka, hogy egy szervezet – a Magyarok Világszövetsége – megőrzi a függetlenségét, és ezért minden tisztelet megilleti.

Ezt követően Varga István közgazdász egyórás előadásban hasonlította össze Magyarországjelenlegi, alkotmánynak nevezett alaptörvényét a készülő tervezet irányelveivel, amelyet az Országgyűlés Alkotmányügyi eseti bizottsága fogadott el. (Varga István és Patrubány Anna összehasonlító tanulmányát Sajtószolgálatunk korábban már ismertette.)

Az MVSZ Elnöksége ülésének délelőtti, ünnepélyes szakasza állófogadással ért véget az MVSZ székházának Csontváry-termében, ahol a megjelentek megtekintették Nyers Csaba Károly és Révész László tarsoly és ősi nemesfém-ékszer kiállítását.

Délutáni ülésén az MVSZ Elnöksége döntött arról, hogy – megerősítve a tavalyi megmozdulás közfelkiáltással elfogadott határozatát – idén, június 4-én, Trianon – 91. címmel újból összmagyar megmozdulást szervez Versailles-ban, a Nagy-Trianon palota előtt.

A Benczúr utcai székházzal kapcsolatban az Elnökség két csapásvonalon, külön-külön munkacsoporttal folytat megfeszített megoldáskeresést. Az egyik csoport továbbra is mindent elkövet az épület bérbeadásáért. A másik csoport kiajánlja az épületet – elsősorban a magyar államnak –, és potenciális vevőket keres. A végső döntést az MVSZ tavaszi Küldöttgyűlése hozza majd meg.

Az Elnökség meghallgatta az Alapszabály-módosító Bizottság előterjesztését és döntött arról, hogy két változatot tár a Küldöttgyűlés elé. Az első a jelenleg hatályos alapszöveg mellé felkínálja a) az ügyészség által kért módosításokat b) az MVSZ Elnökségének erre adott válaszát c) egyéb, az MVSZ tagjaitól és testületeitől érkezett javaslatokat. A második változat egy teljesen megújult szöveget fogalmaz majd, amely megőrzi az MVSZ jelenlegi testületeit és tisztségeit, de gyökeresen új szemléletet vezet be a székiség és a szövetség elvének kiemelt kezelésével, amelyek együttesen a magyarság ősi örökségét, a mellérendeltségi viszonyt intézményesítenék a világ legátfogóbb magyar szervezetének életében.

Az MVSZ Elnöksége határozott arról is, hogy vitára hívja a magyar politika döntéshozóit, kérve tőlük, hogy indokolják meg a Magyarok Világszövetségével szemben folytatott politikájukat. A megszólalásokat az MVSZ honlapja – www.mvsz.hu – és a Honlevél újság közli majd.

A Magyarok Világszövetsége határozott fellépést kér a magyar államtól az Európai Unió kettős mércéje ellen, amellyel türelmetlen és tapintatlan hangnemben követelte a magyar médiatörvény megváltoztatását, ugyanakkor síri hallgatással megtűrve az Európai Unió közösségi jogában – Acquis communautaire –a gyilkos benesi dekrétumokat. A Magyarok Világszövetsége azt kéri az EU soros elnöki tisztét betöltő magyar kormánytól és az Országgyűléstől, hogy követeljék az Európai Unióban az egyenlő mérce alkalmazását, a benesi dekrétumok haladéktalan és maradéktalan hatályon kívül helyezését Csehországban és Szlovákiában. Amennyiben ez irányú követelésük nem találna meghallgatásra, Magyarország ne ratifikálja a lisszaboni szerződés mellékletét képező 30. Jegyzőkönyvet, amely kibúvót kínál, a benesi dekrétumok hatályban tartására.

MVSZ Sajtószolgálat
7163/110228

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.