Adassék Wass Albertnek végső tisztesség!

Amint arról egy hónappal ezelőtt hírt adtunk (Wass Albert magyar állampolgárként halt meg, http://www.mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110128_wass.html), a Magyarok Világszövetségének elnöke Wass Albert születésnapján, 2010. január 8-án levélben fordult Schmitt Pál köztársasági elnökhöz és kérte, hogy köztársasági elnöki jogkörében eljárva, soron kívül ítélje oda – posztumusz – Wass Albert részére a magyar állampolgárságot. Alább ismertetjük az újabb fejleményeket.

A Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatala, 2011. február 8-án küldött levelében Dr. Könnyid Balázs főosztályvezető tájékoztatta az MVSZ elnökét arról, hogy: „ a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közlése szerint Wass Albert 1996-ban a magyar állampolgársága fennállásának bizonyítására állampolgársági bizonyítványt kért, melyet részére 1997. június 26-i keltezéssel kiállítottak és annak kézbesítése a rendelkezésre álló adatok alapján megtörtént… A fentieket áttekintve az állapítható meg, hogy Wass Albert még életében megerősítést kapott magyar állampolgársága fennállásáról.”

Február 22-én Patrubány Miklós az MVSZ budapesti székházában fogadta gr. czegei Wass Endrét, Wass Albert 5 fia közül a legifjabbat, és tájékoztatta őt a Wass Albert magyar állampolgársága ügyében tett lépésekről. Wass Endre elmondta, hogy a családban is megoszlanak a vélemények. A Wass-fiúk közül többen ma is abban a hitben élnek, hogy az édesapjuk számára a magyar hatóságok által 1997-ben megküldött igazolás azt jelentette volna, hogy Horn Gyula kormánya csak egy évig ismerte el Wass Albert magyar állampolgárságát. Mások úgy értelmezték a’97-es magyar hatósági iratot, ahogyan azt Schmitt Pál köztársasági elnök hivatalának főosztályvezetője tette.Sajtószolgálatunknak nyilatkozva Patrubány Miklós előrevetítette: „További lépéseket tartunk szükségesnek Wass Albert magyar állampolgársága ügyében, hiszen mint láttuk, nem csak magyar milliók számára, hanem Wass Albert családjának legszűkebb körében sem egyértelmű Wass Albert magyar állampolgárságának helyzete. Ha megkésve is, de elégtétellel nyugtázzuk azt a hírt, hogy Magyarország még Horn Gyula posztkommunista kormánya idején sem tagadta meg nagy fiát, és 1997-ben fennállónak nyilvánította Wass Albert magyar állampolgárságát. Ugyanakkor az ügyet körüllengő és a Wass családba is begyűrűző kétely eloszlatását szükségesnek látjuk, ezért kezdeményezzük, hogy a magyar állam, amikor idén – vélhetően március 14-én – a külhoni magyarok magyar állampolgársági igazolásainak kiosztását elkezdi, elsőként Wass Albert nevére állítsanak ki – posztumusz – egy igazolást arról, hogy magyar állampolgársága haláláig fennállt. Egy ilyen gesztusnak lehetne olyan hírértéke, amely magyar milliók és a Wass család tagjai számára is egyértelműen és megnyugtatóan lezárná Wass Albert magyar állampolgárságának kérdését. Adassék meg Wass Albertnek a magyar állam részéről a végső tisztesség!”

MVSZ Sajtószolgálat

7162/110224

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.