"Reformáció 500" – Az Alföldi Unitárius Búcsú meghívója Füzesgyarmatra


Idén, július 9-én, vasárnap Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke lesz a díszvendége az Alföldi Unitárius Búcsúnak Füzesgyarmaton.

Alább közöljük a rendezvény részletes programját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894  e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 144 - 2017 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

K E D V E S   T E S T V É R Ü N K !

 

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet Presbitériuma és Hívei szeretettel hívják és várják Önt a

2017. július 9-én, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő Alföldi Unitárius Búcsú keretében tartandó ökumenikus ünnepségre a „Reformáció 500" alkalmából.

 

Az ünnepség a református templomban kezdődik, ahol áhítattal megnyitjuk a két protestáns felekezet történelméből összeállított képkiállításunkat és bemutatjuk az erre az alkalomra, a fellelt történelmi dokumentumokból készített kiadványunkat.

¾ 11-ig meg lehet tekinteni a kiállítást, ami egyébként október 31-ig lesz nyitva, a kiadvány pedig megvásárolható a református és unitárius templomban és hivatalban, valamint a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesületnél. Az áhítatot Tóth Zoltán református lelkész tartja. A két felekezet és az egyesület által megtervezett és készített képkiállítást Incze László, az Egyesület alelnöke nyitja meg.

 

11 órától az ünnepség fő része az unitárius templomban folytatódik, ahol ökumenikus istentisztelet keretében (katolikus testvéreink is ott lesznek plébánosuk vezetésével) emlékezünk a reformáció történetére. Köszöntőt mond Balázsi László, lelkész - mb. püspök, Bere Károly, Füzesgyarmat polgármestere, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde gondnok. Emlékbeszédet mond az alföldi ünnepi búcsú díszvendége, Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke.

 

Hittanos ifjak és felnőttek, dalárdisták alkalomhoz illő énekeket, verseket adnak elő,  4 ifjú unitárius lány hitéről vallást tesz konfirmáció keretében és vesz Úrvacsorát. Ajándékokat, elismerő okleveleket és emléklapokat is nyújtunk át több jelenlévőnek.  Az ünnepi megemlékezésre a fentiek mellett részvételi szándékukat jelezték helyi és megyei vezetők, ahonnan támogatásokat is kaptunk, jönnek az Erdélyi Szövetségtől, lovag- és vitézi rendektől, civil szervezetektől. Erdélyből is érkeznek vendégeink.

 

Az istentisztelet után a szoborparkunkban felavatjuk-felszenteljük a reformáció emlékére készített kopjafát, ahol emlékbeszédet mond Mandics György Temesvárról, az Erdélyi Szövetség egyik vezetője, író, történész, az 1989-es forradalom krónikása.

 

Az egyházak képviselői áldást mondanak az ünnepen jelenlévőkre és a kopjafára.

 

Isten adjon szép napokat a találkozásig és vezesse hozzánk erre a szép emlékezésre.

 

(Az ünneplés után ízletes alföldi birkapörkölt ebédre hívjuk vendégeinket. A részvételi szándékot legkésőbb július 3-ig kérjük visszajelezni!)

 

Füzesgyarmat, 2017. június 14.

                                                                                    Atyafiságos üdvözlettel:

 

                                                                                  Balázsi László s.k. lelkész

    mb. unitárius püspök

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9286/170626

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

 

 

Az MVSZ költségvetési támogatási kérelme az Országgyűlés asztalán


A Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése május derekán határozott arról, hogy újból támogatási kérelmet nyújt be az Országgyűléshez, amelyet alább közzéteszünk. A Kövér László házelnökhöz címzett, alább olvasható levél válasz nélkül maradt, az MVSZ pedig továbbra is költségvetési támogatás nélkül.  A Magyarok Világszövetségét az Országgyűlés 2000-ben egy házszabályt sértő módon meghozott, puccsszerűen, csekély többséggel elfogadott határozattal fosztotta meg máig tartóan szerzett jogától, a költségvetési támogatástól.

Az Országgyűlés elnökéhez írt levél komoly érveket sorol fel a támogatási kérelem indokolásául, kitérve a külhoni magyarok magyar állampolgárságának és különösképpen a magyar aranyvonat ügyére. Ez utóbbinak az MVSZ sorsára gyakorolt hatásáról Patrubány Miklós bővebben beszélt júniusi nemzetpolitikai előadásának utolsó tíz percében. (54:16-1:04:24)

 

 

 

Korábban írtuk:

Jókedvű adakozó járt az MVSZ székházában

Videó: Másfél óra az igazság jegyében - Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadása Fuksz Sándor és Drábik János társaságában

Kövér László: Proletár őszinteséggel megmondom...

 

 

Ej.2017.0065

 

 

Kövér László házelnök úr részére

Országgyűlés – Fidesz

 

 

Tisztelt Házelnök Úr!

 

Hét évvel ezelőtt, 2010. május 26-án volt az a történelmi nap, amikor az Országgyűlésben a 2/3-os többségű FIDESZ – KDNP frakció akaratának megfelelően megszületett az az állampolgársági törvény-módosítás, amely lehetővé teszi a külhoni magyarok kedvezményes honosítását, és amelynek eredményeképpen eddig mintegy egymillió külhoni magyar szerezhette vissza az Őt felmenői jogán megillető magyar állampolgárságot.

 

Tavaly ősszel, szeptember 12-én eljött az a nap is, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök országgyűlési felszólalásában egyértelműen leszögezte, hogy a 2004. december 5-i győztes IGEN-ek nélkül 2010-ben a FIDESZ – KDNP frakció nem hozhatta volna meg a magyar állampolgárságot a külhoni magyarok számára ismét elérhetővé tevő törvényt. Orbán Viktor miniszterelnök tulajdonképpen csak feltette a pontot az i-re, hiszen december 5. és győztes IGEN-jeinek korszakos jelentőségét korábban Kövér László házelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is a legnagyobb nyilvánosság előtt már megfogalmazta.

 

„Az igazat mondd, ne csak a valódit" – tanít minket József Attila, ami ezen összefüggésben azt jelenti, hogy az igazi pont az i-re csak akkor kerül fel, ha december 5-ért és győztes IGEN-eiért az elismerés megilleti majd azt, aki nélkül e kettő közül egyik sem valósult volna meg, a Magyarok Világszövetségét. Most Ön is részesévé válhat e megkésett igazságszolgáltatásnak.

 

2000. december 12-én – azóta is érdemi indoklás nélkül – az Országgyűlés egy Házszabályba ütköző módon és puccsszerűen meghozott határozattal, csekély többséggel máig tartóan megfosztotta költségvetési támogatásától az ország kétségtelenül legnagyobb civil szervezetét, a Magyarok Világszövetségét. Az elmúlt másfél évtizedben ekképp a Magyarok Világszövetsége életében kétségtelenül a legnehezebb időszak következett be, amely alatt gigászi erőfeszítéssel nemcsak a szervezet életben tartása sikerült, hanem olyan nagy tettekre is futotta, mint a magyar állampolgárság visszaadásáért folyó harc megvívása, az 1956-os szovjet katonai intervenció Magyarországnak okozott, 40 milliárd eurót kitevő kárainak felmérése és dokumentálása (2007 – 2008.), vagy éppenséggel a magyar nemzet új, történelmi mélységekből jövőbe ívelő meghatározásának kidolgozása és elfogadása – hogy csak néhányat említsünk számottevő cselekményeink közül.

 

A Magyarok Világszövetsége utoljára 2010 őszén készített költségvetési támogatási kérelmet az országgyűlési képviselők számára. Az akkori dokumentáció közel negyvenoldalas volt. Ez a mostani sokkal rövidebb lesz – mindössze két oldal –, hiszen időközben a történelem minket igazolt, amit minden vitát felülíró módon maga Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor igazolt, cáfolhatatlanul.

 

A magyar történelem talán legfontosabb tanulsága az, hogy azokon a válságokon, amelyeket a jogfolytonosság megszakadása vált ki, csak a jogfolytonosság helyreállításával lehet túllépni. Az Országgyűlés 2000 decemberében – mint mondtam, lényegében máig indokolás nélkül – megfosztotta szerzett jogától, az évi 250 millió forintos költségvetési támogatástól a Magyarok Világszövetségét. Ez a történet – mutatis mutandis – felér a jogfolytonosság megszakadásával. A Magyarok Világszövetsége életében mindenképpen, méghozzá külső kényszerítő körülmény okán. Ezt a vészkorszakot tisztségviselőink és tagjaink ritkán látott, nagyvonalú felajánlásával és sokaknak a hősiességig elmenő áldozatvállalásával sikerült végigharcolnunk. A Magyarok Világszövetsége minden tisztségviselője – ideértve a napi 14 óránál mindenképpen többet munkálkodó elnökét is –, fizetés és tiszteletdíj, azaz anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte munkáját.

 

Most, miután a miniszterelnöki elismerés folytán a Magyarok Világszövetségének hátratétetése lényegében lezártnak tekinthető, a de facto méltányosság-gyakorláshoz a költségvetési támogatás helyreállítása is szükséges.

 

            Ezért ezennel a Magyarok Világszövetsége 12/2017.(05.13.) számú küldöttgyűlési határozatával kérjük az Országgyűlést, hogy állítsa helyre költségvetési támogatásunkat, méghozzá az elmúlt 18 évben végzett munkája elismeréseként, ami számszerűsítve a visszatartott, évi 250 millió forintot figyelembe véve, 2018-ra 5 milliárd forint költségvetési támogatást jelent.

 

Ám lehet igényünknek más számítási, illetve érdemi alapja is. Vegyük például azt az egy cselekményt – amely személy szerint nekem és általam a Magyarok Világszövetségének tudható be –, hogy hazafias indíttatású, nagy tárgyi tudáson alapuló és határozott fellépésünkkel 1999. december 20-tól máig tartóan – és bizodalmunk szerint a jövőben sem változó módon – sikerült megakadályoznunk azt, hogy Magyarországot alaptalanul 2 milliárd dollár, azaz forintosítva mintegy 550 milliárd forint kifizetésére kötelezzék. Ezt azzal értük el, hogy 1999-ben a magyar aranyvonat ügyében elkezdődött az eljárás Magyarország ellen. Saját költségemen Budapestre hívtam a kérdés világszerte legavatottabb ismerőjét, az Amerikai Egyesült Államokban élő pénzügykutatót, Kenneth D. Alfordot, aki a világ legnagyobb hírügynökségeinek képviselői előtt cáfolhatatlanul bizonyította, hogy a magyar aranyvonat sorsáért Magyarország nem tehető felelőssé, hiszen Magyarország mindvégig gondosan vigyázott a rábízott javakra mindaddig, amíg az Amerikai Egyesült Államok katonasága el nem kobozta. A magyar aranyvonat ügyében tehát egyedül az Amerikai Egyesült Államok kormánya tehető felelőssé, amit megismételt sajtótájékoztatónkkal máig tartóan – és reményeink szerint a jövőben sem módosulóan – sikerült minden érintettel elfogadtatni. Ha ez a lépésünk nem történt volna meg, Magyarországot már 2000-ben – mint mondottam, alaptalanul – arra kötelezték volna, hogy fizesse ki a kétmilliárd dollárt. Ha ezzel a Magyarország számára megtakarított, és hitünk szerint továbbra is a Magyar Nemzeti Bank számláin meglévő összegre évi 1%-os kamatot számítunk, az ugyancsak 5 milliárd forintnyi összegre vezet minket, amelyet értékelésem szerint a magyar államnak évente fizetnie kellene a Magyarok Világszövetségének mindaddig, amíg ez a megtakarítás a birtokában van.

 

Tisztelt Házelnök Úr! Lehet, hogy az évi 5 milliárd forintos költségvetési támogatási kérelem első hallomásra meghökkentő, de a 2000 óta a magyar közéletben és az állami támogatások nagyságrendjében bekövetkezett változások fényében ez az összeg semmiképpen nem túlzó.

 

Mindezek alapján tisztelettel kérem, hogy kezdeményezze, illetve, ha ezt Önt megelőzően más megtenné, akkor támogassa, hogy a 2018. év költségvetésében a Magyarok Világszövetségének neve ismét megjelenjen, neve mellett a fentebb megindokolt, 5 milliárd forintos összeggel.

 

Bölcs belátására hagyatkozva köszönöm meg a ránk szánt időt és figyelmet.

 

 

Velünk az Isten!

 

 

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke

 

Budapest, 2017. május 30-án

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9285/170626

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

 

 

           

 

Videó: Másfél óra az igazság jegyében - Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadása Fuksz Sándor és Drábik János társaságában


Az kiderült már, hogy Kövér László már 2010-ben bevallotta: ő és Orbán Viktor miniszterelnök 2000-ben mindent elkövettek (videó ide kattintva), hogy megakadályozzák Patrubány Miklósnak a Magyarok Világszövetségének elnökévé való megválasztását. Ha ehhez hozzávesszük még Csoóri Sándort a maga  szabadkőműves bosszú"-val, és Boross Péter ex titok- és ex belügyminiszter, ex miniszterelnök indítását, akkor megállapítható, hogy szép társaság szállt harcba Patrubány Miklós ellen 2000-ben. És azóta sem nyugodtak bele abba, hogy alulmaradtak. Vajon miért?

 

Akit érdekel, hallgassa végig Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadását (ide kattintva), amelyet Fuksz Sándor és Drábik János társaságában tartott.

 

NégyenCsoóri Sándor, Boross Péter, Kövér László, Orbán ViktoregyPatrubány Miklósellen? De miért?

 

Korábban írtuk: Kövér László: Proletár őszinteséggel megmondom...

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9283/170625

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

Sajnálatos névcsere


Tegnapi közleményünkben – "Ludányi-Horváth Attila és szélhámos társai..." - Tiltakozik a Koronatanács – sajnálatos hibát követtünk el. Az MVSZ elnökének levelet küldő Berhidai Parragh Imre keresztnevét két helyen is tévesen, Lászlóként írtuk. Mindkét érintettől  – mind Berhidai Parragh Imrétől, mind Parragh Lászlótól –, miként olvasóinktól is elnézést kérünk a bosszantó névcseréért.

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9282/170624

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

"Ludányi-Horváth Attila és szélhámos társai..." - Tiltakozik a Koronatanács


Az „Apostoli Magyar Királyság", annak „Koronatanácsa", valamint „külügyminisztere" idén Trianon napján vált országosan hírhedté, amikor is Csíksomlyón, Budapesten és Versailles-ban kihirdette, hogy mostantól kezdve Trianon napja többé nem gyásznap, mert – Ujjongjatok magyarok! – a trianoni béke (1920. június 4.) semmis, a párizsi béke ()1947. február 10.) semmis, és Magyarország ismét apostoli királyság!!?? Hirdették ezt egy olyan „államközi konferencia" nevében, amelyen egyetlen állam sem képviseltette magát. Sajnos sok jóhiszemű magyar bedőlt ennek a szélhámosságnak, és tízezrével látogatták a HUN TV által közvetített megnyilvánulásaikat. Amióta sajtószolgálatunk közzétette az „Apostoli Magyar Királyság" „külügyminiszterének" megdöbbentő cselszövését Versailles-ban, az összmagyar Trianon-ellenes megmozduláson, azóta a kijózanodás jelei tapasztalhatók. Megszólalt a Koronatanács nevű, bejegyzett egyesület elnöke, Berhidai Parragh László, aki „teljes mértékben elhatárolódik az „Apostoli Magyar Királyság" és a „Magyar Királyi Koronatanács," ill. „Koronatanács" megnevezés alatt tevékenykedő önkényes emberhalmaztól". Alább, hozzájárulásával közzétesszük levelét.

 

 

 

 

 

 

 

Magyarok Világszövetsége

Patrubány Miklós elnök úr

Budapest

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az interneten keresztül már korábban értesültem/értesültünk az „Apostoli Magyar Királyság" és „Koronatanácsának" tevékenységéről, jelesül Ludányi-Horváth Attila „külügyminiszter" magatartásáról a Magyarok Világszövetsége által szervezett idei Versailles-i rendezvényen. Szemtelensége, pimaszsága és arroganciája (de nem csak az övé, hanem az őt körülvevő személyek is) már régóta gondot okoz annak az egyesületnek, amely nevében ezt a levelet írom Önnek.

A Fővárosi Törvényszék 2016. február 29. napján kelt 14.Pk.60.046/2016/2. sorszám alatti végzésével, amely 2016. március 21-én emelkedett jogerőre, nyilvántartásba vette a „Koronatanács Egyesületet" ( Fővárosi Törvényszék 2016. március 23-án kelt levelét csatolom).

Régóta fontolgatjuk a megfelelő jogi lépések megtételét, hogy elejét vegyük a magukat „Magyar Királyi Koronatanács"-nak nevező csoportosulás név- és hírnévbitorló általánosan káros tevékenységének. Miután azonban tudomást szereztünk az idén március elejére összehívott „nemzetközi konferenciáról," nem késlekedtünk és nyílt levében szólítottuk fel a szélhámos társaságot a „Koronatanács megnevezés azonnali mellőzésére" (ezt a levelet is csatolom szíves tájékoztatásául).

Bátorkodom szíves figyelmébe ajánlani, hogy a Fővárosi Törvényszék által bejegyzett Koronatanács Egyesület, valamint a korábban szintén bejegyzett Magyar Nemesi Rend Egyesület az ősi alkotmányuk jogfolytonosságának a helyreállítására törekszik (szigorúan kizárva a Habsburgok ismételt trónra kerülését), jóllehet egyesületek lévén teljes mértékben tisztában vagyunk saját jogi helyzetünkkel és ennek megfelelően választjuk meg a tevékenységünket és nyilatkozatainkat.

Ludányi-Horváth Attila és szélhámos társai korábban tagjai voltak mind a két fent megnevezett egyesületünknek. Hamarosan azonban kiderült, hogy szándékaik nem tisztességesek, így megváltunk tőlük. Tagságuk megszűnése ellenére, sajnos, továbbra is durván beavatkoznak tevékenységünkbe úgy, hogy nem csak jogtalanul használják az egyesületeink nevét, de nem kívánt jelenlétükkel a mi rendezvényeinket is megzavarják.

A fentiekre hivatkozva biztosítom Önt, tisztelt Elnök Úr, hogy teljes mértékben egyetértünk a Magyarok Világszövetségének Ludányi-Horváth Attila Trianon´97 évfordulóját megzavaró minősíthetetlen magatartásával kapcsolatban közzé tett álláspontjával és ezt minden eszközzel támogatni szándékozunk.

A Magyar Nemesi Rend Egyesület és a Koronatanács Egyesület ezennel ismételten kijelenti, hogy teljes mértékben elhatárolódik az „Apostoli Magyar Királyság" és a „Magyar Királyi Koronatanács," ill. „Koronatanács" megnevezés alatt tevékenykedő önkényes emberhalmaztól és annak valamennyi egységromboló tevékenységétől. A Trianon´97-i események jelentősen meggyorsították a megfelelő jogi lépésekre irányuló mérlegelésünket.

Álláspontjaink további egyeztetés céljából, de egyébként is, bármikor állunk a Magyarok Világszövetsége rendelkezésére.

Nemzettársi üdvözlettel

 

Berhidai Parragh Imre

Magyar nemesi rend Egyesület elnöke

Koronatanács Egyesület elnöke

 

 

Melléklet

A Koronatanács Egyesület tiltakozása a 2017. március 4-ei, Fehérvárcsurgóra tervezett

„államközi konferencia" pénzgyűjtő akciója ellen

 

 

 

Horkovics-Kováts János és Berhidai Parragh László

öt évvel ezelőtt a Hun TV-ben

 

MVSZ Sajtószolgálat

9281/170623

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Ma este: Patrubány Miklós júniusi nemzetpolitikai előadása: Kik, miért és meddig üldözik még Magyarországon a Magyarok Világszövetségét?


2017. június 15-én, csütörtökön, este hat órakor kerül sor Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke következő nemzetpolitikai előadására az MVSZ Magyarok Házában (1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3., Bartók-terem), melynek címe:

 

Kik, miért és meddig üldözik még Magyarországon a Magyarok Világszövetségét? – Meghívott társelőadók: Drábik János és Fuksz Sándor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előadás élőben követhető és utólag is megtekinthető az

MVSZ YouTube csatornáján.

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9271it/170615

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot." (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.